تهران ، ولیعصر
021-987654

[vc_row full_width=”stretch_row” full_height=”yes” pix_bg_grdient=”bg-gradient-primary” fade_in_opacity=”pix-opacity-1″ bottom_divider_select=”dynamic” bottom_moving_divider_color=”%5B%7B%22d_gradient%22%3A%221%22%2C%22d_color_1%22%3A%22rgba(255%2C48%2C103%2C0.7)%22%2C%22d_color_2%22%3A%22rgba(255%2C199%2C0%2C0.6)%22%7D%2C%7B%22d_gradient%22%3A%221%22%2C%22d_color_1%22%3A%22rgba(119%2C114%2C255%2C0.85)%22%2C%22d_color_2%22%3A%22rgba(18%2C229%2C141%2C0.85)%22%7D%2C%7B%22d_gradient%22%3A%221%22%2C%22d_color_1%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22d_color_2%22%3A%22%23ffffff%22%7D%5D” b_divider_in_front=”true” pix_particles_check=”” pix_overlay_color=”gradient-primary” css=”.vc_custom_1589504726466{padding-top: 40px !important;padding-bottom: 40px !important;}” pix_overlay_opacity=”0.85″ fade_in_intro=”428″][vc_column parallax=”content-moving-fade” parallax_speed_bg=”40″ width=”2/3″ content_align=”text-right” css=”.vc_custom_1600949316852{padding-top: 100px !important;padding-bottom: 100px !important;}”][pix_badge bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” text_color=”light-opacity-9″ bg_color=”light-opacity-3″ style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”” animation=”fade-in-up” padding=”” text=”اولین بار در تم فارست” css=”.vc_custom_1600234743531{padding-top: 5px !important;padding-right: 9px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 9px !important;}”][sliding-text bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” position=”right” text_color=”white” css=”.vc_custom_1600234763840{padding-top: 10px !important;}” el_id=”1675971284981-01449cec-c374″]بازآفرینی راه ایجاد وب سایت[/sliding-text][pix_text size=”text-20″ content_color=”light-opacity-6″ position=”text-right” animation=”slide-in-up” css=”.vc_custom_1600234782838{margin-bottom: 20px !important;}” max_width=”600px” delay=”200″]چیدمان های متناسب و یکپارچه را با هم ترکیب کنید و همه چیز را سفارشی کنید[/pix_text][pix_button btn_text=”ویژگی ها را جستجو کنید” btn_secondary_font=”secondary-font” btn_color=”secondary” btn_size=”lg” btn_effect=”” btn_hover_effect=”” btn_add_hover_effect=”” btn_animation=”fade-in-up” btn_link=”#” btn_icon=”pixicon-flag-6″ btn_anim_delay=”400″][pix_button btn_text=”دریافت قالب” btn_secondary_font=”secondary-font” btn_style=”line” btn_color=”white” btn_size=”lg” btn_effect=”” btn_hover_effect=”” btn_add_hover_effect=”” btn_icon_position=”after” btn_animation=”fade-in-up” btn_link=”#” btn_icon=”pixicon-angle-right” btn_anim_delay=”400″][vc_separator color=”custom” accent_color=”rgba(0,0,0,0.01)”][circles circles=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%22%2C%22img%22%3A%22238%22%2C%22color%22%3A%22pix-bg-custom%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%22%2C%22img%22%3A%22239%22%2C%22color%22%3A%22pix-bg-custom%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%22%2C%22img%22%3A%22236%22%2C%22color%22%3A%22pix-bg-custom%22%7D%5D” effect=”4″ hover_effect=”5″ btn_text=”به انجمن ما بپیوندید” btn_secondary_font=”secondary-font” btn_style=”underline” btn_color=”white” btn_text_color=”white” btn_size=”md” btn_effect=”” btn_hover_effect=”” btn_add_hover_effect=”” btn_link=”#”][/vc_column][vc_column width=”5/12″][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” pix_particles_check=”” css=”.vc_custom_1593050659160{border-bottom-width: 2px !important;padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;background-color: #ffffff !important;border-bottom-color: #f8f9fa !important;border-bottom-style: solid !important;}”][vc_column width=”1/3″ content_align=”text-right” css=”.vc_custom_1600949373550{padding-top: 40px !important;padding-bottom: 40px !important;}”][pix_feature media_type=”duo_icon” title_bold=”font-weight-bold” title_secondary_font=”secondary-font” content_color=”body-default” pix_duo_icon=”box-2″ icon_color=”gradient-primary” has_icon_bg=”true” icon_bg_color=”gradient-primary-light” icon_size=”36″ padding_content=”10px” content_align=”right” animation=”fade-in-up” title=”همه در یک قالب” element_id=”1675971285388-c2af1d3c-89f9″]با استفاده از پیشرفته ترین قالب وردپرس ، محصولات عالی و حرفه ای ایجاد کنید[/pix_feature][pix_button btn_text=”جستجو” btn_secondary_font=”secondary-font” btn_style=”underline” btn_color=”gray-4″ btn_remove_padding=”no-padding” btn_text_color=”heading-default” btn_size=”md” btn_effect=”” btn_hover_effect=”” btn_add_hover_effect=”” btn_icon_position=”after” btn_animation=”fade-in-up” btn_link=”#” btn_icon=”pixicon-angle-right” btn_anim_delay=”400″ css=”.vc_custom_1638081720332{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ content_align=”text-right” css=”.vc_custom_1600949367377{padding-top: 40px !important;padding-bottom: 40px !important;}”][pix_feature media_type=”duo_icon” title_bold=”font-weight-bold” title_secondary_font=”secondary-font” content_color=”body-default” pix_duo_icon=”deer” icon_color=”gradient-primary” has_icon_bg=”true” icon_bg_color=”gradient-primary-light” icon_size=”36″ padding_content=”10px” content_align=”right” animation=”fade-in-up” title=”طراحی سطح بعدی” element_id=”1675971285534-cb55fb5e-4ef3″]با استفاده از پیشرفته ترین قالب وردپرس ، محصولات عالی و حرفه ای ایجاد کنید[/pix_feature][pix_button btn_text=”ادامه مطلب” btn_secondary_font=”secondary-font” btn_style=”underline” btn_color=”gray-4″ btn_remove_padding=”no-padding” btn_text_color=”heading-default” btn_size=”md” btn_effect=”” btn_hover_effect=”” btn_add_hover_effect=”” btn_icon_position=”after” btn_animation=”fade-in-up” btn_link=”#” btn_icon=”pixicon-angle-right” btn_anim_delay=”400″ css=”.vc_custom_1638081710216{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ content_align=”text-right” css=”.vc_custom_1600949362267{padding-top: 40px !important;padding-bottom: 40px !important;}”][pix_feature media_type=”duo_icon” title_bold=”font-weight-bold” title_secondary_font=”secondary-font” content_color=”body-default” pix_duo_icon=”group” icon_color=”gradient-primary” has_icon_bg=”true” icon_bg_color=”gradient-primary-light” icon_size=”36″ padding_content=”10px” content_align=”right” animation=”fade-in-up” title=”ویژگی های قدرتمند جدید” element_id=”1675971285680-c6ae9555-ade7″]با استفاده از پیشرفته ترین قالب وردپرس ، محصولات عالی و حرفه ای ایجاد کنید[/pix_feature][pix_button btn_text=”ادامه مطلب” btn_secondary_font=”secondary-font” btn_style=”underline” btn_color=”gray-4″ btn_remove_padding=”no-padding” btn_text_color=”heading-default” btn_size=”md” btn_effect=”” btn_hover_effect=”” btn_add_hover_effect=”” btn_icon_position=”after” btn_animation=”fade-in-up” btn_link=”#” btn_icon=”pixicon-angle-right” btn_anim_delay=”400″ css=”.vc_custom_1638081701247{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_section full_width=”stretch_row” pix_over_visibility=”” css=”.vc_custom_1587263805444{padding-top: 80px !important;padding-bottom: 80px !important;background-color: #ffffff !important;}” el_id=”highlight_section”][vc_row full_width=”stretch_row” pix_particles_check=”” css=”.vc_custom_1577048336386{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;background-color: #ffffff !important;}”][vc_column content_align=”text-center”][pix_badge bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” text_color=”heading-default” bg_color=”gray-2″ style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”” animation=”fade-in-up” padding=”” text=”اولین بار در تم فارست” css=”.vc_custom_1600235351866{padding-top: 5px !important;padding-right: 9px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 9px !important;}”][sliding-text bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” position=”center” size=”h2″ text_color=”gradient-primary” css=”.vc_custom_1600235381240{margin-top: 15px !important;}” el_id=”1675971285937-e67381f2-4190″]سلام به قالب حرفه ای[/sliding-text][pix_text size=”text-20″ content_color=”body-default” position=”text-center” animation=”fade-in-up” max_width=”660″ delay=”200″]بدون محدود کردن آزادی خلاقیت ، بهتر طراحی کنید و زمان کمتری را سپری کنید[/pix_text][pix_button btn_text=”به جمع ما بپیوند” btn_secondary_font=”secondary-font” btn_style=”underline” btn_color=”gray-4″ btn_text_color=”heading-default” btn_size=”md” btn_effect=”” btn_hover_effect=”” btn_add_hover_effect=”” btn_icon_position=”after” btn_animation=”fade-in-up” btn_link=”#” btn_icon=”pixicon-angle-right” btn_anim_delay=”400″][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” pix_particles_check=”” css=”.vc_custom_1577042313872{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;background-color: #ffffff !important;}”][vc_column width=”1/2″ pix_particles_check=”1″ pix_particles=”%5B%7B%22image%22%3A%22140%22%2C%22h_position%22%3A%22left%22%2C%22horizontal%22%3A%2215%25%22%2C%22v_position%22%3A%22top%22%2C%22vertical%22%3A%225%25%22%2C%22depth%22%3A%220.2%22%2C%22xaxis%22%3A%22100%22%2C%22yaxis%22%3A%220%22%2C%22rotation_speed%22%3A%22300%22%2C%22img_width%22%3A%2275%25%22%2C%22animation%22%3A%22fade-in%22%2C%22delay%22%3A%22500%22%2C%22pix_infinite_animation%22%3A%22pix-rotating-inverse%22%2C%22pix_infinite_speed%22%3A%22pix-duration-slow%22%7D%5D”][pix_photo_stack images=”%5B%7B%22image%22%3A%22124%22%2C%22alt%22%3A%22%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22120%22%2C%22alt%22%3A%22%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22118%22%2C%22alt%22%3A%22%22%7D%5D” pix_tilt=”tilt” pix_tilt_size=”tilt_big” animation=”fade-in-up” pix_infinite_animation=”pix-bounce-sm” pix_infinite_speed=”pix-duration-slow” style=”2″ hover_effect=”3″ add_hover_effect=”2″ css=”.vc_custom_1600235431719{margin-bottom: 120px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/2″ content_align=”text-right” css=”.vc_custom_1600949391480{padding-bottom: 30px !important;}”][heading title_color=”heading-default” title_size=”h5″ position=”text-right” animation=”fade-in-up” secondary_font=”secondary-font” content_color=”body-default” content_size=”text-18″ title=”طراحی وب” css=”.vc_custom_1600235452772{padding-top: 60px !important;}”][pix_text size=”text-18″ content_color=”body-default” position=”text-right” animation=”fade-in-up” css=”.vc_custom_1600235471511{margin-top: 10px !important;margin-bottom: 10px !important;}” delay=”200″]بدون محدود کردن آزادی خلاقیت ، بهتر طراحی کنید و زمان کمتری را سپری کنید. طرح ها را ترکیب کنید ، همه چیز را سفارشی کنید[/pix_text][pix_feature media_type=”duo_icon” title_size=”h6″ title_color=”gray-6″ title_bold=”font-weight-bold” title_secondary_font=”secondary-font” content_color=”body-default” pix_duo_icon=”chat-4″ icon_color=”gray-5″ has_icon_bg=”true” icon_bg_color=”gray-1″ padding_title=”” padding_content=”10px” icon_position=”left” content_align=”right” animation=”fade-in-up” title=”وب سایت های زیبایی بسازید” css=”.vc_custom_1648469863644{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;}” element_id=”1675971286429-ea8b2167-d180″]محصولات عالی و حرفه ای ایجاد کنید[/pix_feature][pix_feature media_type=”duo_icon” title_size=”h6″ title_color=”gray-6″ title_bold=”font-weight-bold” title_secondary_font=”secondary-font” content_color=”body-default” pix_duo_icon=”box” icon_color=”gray-5″ has_icon_bg=”true” icon_bg_color=”gray-1″ padding_title=”” padding_content=”10px” icon_position=”left” content_align=”right” animation=”fade-in-up” title=”بهترین ویژگی های ایجاد شده” css=”.vc_custom_1648469908337{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;}” element_id=”1675971286486-bc9da745-4a6a”]محصولات عالی و حرفه ای ایجاد کنید[/pix_feature][pix_feature media_type=”duo_icon” title_size=”h6″ title_color=”gray-6″ title_bold=”font-weight-bold” title_secondary_font=”secondary-font” content_color=”body-default” pix_duo_icon=”bag-1″ icon_color=”gray-5″ has_icon_bg=”true” icon_bg_color=”gray-1″ padding_title=”” padding_content=”10px” icon_position=”left” content_align=”right” animation=”fade-in-up” title=”سرعت بارگیری فوق العاده سریع” css=”.vc_custom_1648470040887{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;}” element_id=”1675971286542-828026f5-d9a8″]محصولات عالی و حرفه ای ایجاد کنید[/pix_feature][pix_button btn_text=”همه ویژگی ها را بررسی کنید” btn_secondary_font=”secondary-font” btn_color=”gray-1″ btn_text_color=”body-default” btn_size=”md” btn_effect=”” btn_hover_effect=”” btn_add_hover_effect=”” btn_full=”true” btn_animation=”fade-in-up” btn_link=”#” btn_anim_delay=”400″ css=”.vc_custom_1600235613767{margin-top: 10px !important;padding-top: 15px !important;padding-bottom: 15px !important;}”][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_section full_width=”stretch_row” pix_over_visibility=”” css=”.vc_custom_1594345612233{padding-top: 0px !important;background-color: #212529 !important;}”][vc_row full_width=”stretch_row” rtl_reverse=”yes” top_divider_select=”8″ t_2_is_gradient=”true” t_2_color=”#ff3067″ t_2_color_2=”rgba(39,145,244,0.56)” t_3_is_gradient=”true” t_3_color=”#8209ed” t_3_color_2=”#12e58d” pix_particles_check=”” css=”.vc_custom_1658062924597{padding-top: 80px !important;padding-bottom: 80px !important;background-color: #212529 !important;}”][vc_column content_align=”text-right”][pix_vertical_tabs badge_bold=”font-weight-bold” badge_secondary_font=”secondary-font” badge_text_color=”white” badge_bg_color=”light-opacity-2″ badge_text_size=”h6″ secondary_font=”secondary-font” title_color=”white” title_size=”h3″ padding_title=”15px” text_content=”با استفاده از پیشرفته ترین قالب وردپرس که تاکنون در تم فارست ساخته شده است ، محصولات عالی و عالی ایجاد کنید” content_color=”body-default” content_size=”text-18″ position=”text-right” padding_content=”10px” is_sticky=”sticky-top” tabs_style=”pix-pills-light” padding_menu=”30px” animation=”fade-in-up” title=”برخی از ویژگی های ضروری را پیدا کنید” badge_text=”انحصاری” badge_css=”.vc_custom_1658062630873{margin-top: 40px !important;margin-bottom: 10px !important;padding-top: 5px !important;padding-right: 9px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 9px !important;}” element_id=”1675971286782-d7730893-68ee”][pix_content_tab title=”ویژگی های قدرتمند” bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” transition=”fade-up” tab_id=”1577325592216-87e02f0e-3969″][pix_img align=”text-center” animation=”fade-in-up” style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”” image=”14762″][vc_row_inner css=”.vc_custom_1577614505761{margin-top: 30px !important;}”][vc_column_inner content_align=”text-center”][pix_text size=”text-18″ content_color=”body-default” position=”text-center” animation=”fade-in-up” max_width=”500px” css=”.vc_custom_1577418584217{padding-top: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;}”]قالب ما شامل بسیاری از طرح بندی های جذاب زبانه ها با ویژگی های بسیار قدرتمند است ، شما می توانید در عرض چند دقیقه با طراحی شگفت انگیز و مدرن برگه های عمودی یا افقی ایجاد کنید.[/pix_text][pix_progress_bars items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D9%88%D8%A8%22%2C%22value%22%3A%2250%22%2C%22text_color%22%3A%22white%22%2C%22text_custom_color%22%3A%22%23333333%22%2C%22item_color%22%3A%22gradient-primary%22%2C%22item_custom_color%22%3A%22%23333333%22%2C%22bg_color%22%3A%22dark-opacity-3%22%2C%22bg_custom_color%22%3A%22%23333333%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C%22%2C%22value%22%3A%2285%22%2C%22text_color%22%3A%22white%22%2C%22text_custom_color%22%3A%22%23333333%22%2C%22item_color%22%3A%22gradient-primary%22%2C%22item_custom_color%22%3A%22%23333333%22%2C%22bg_color%22%3A%22dark-opacity-3%22%2C%22bg_custom_color%22%3A%22%23333333%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%D9%88%D8%A8%22%2C%22value%22%3A%2265%22%2C%22text_color%22%3A%22white%22%2C%22text_custom_color%22%3A%22%23333333%22%2C%22item_color%22%3A%22gradient-primary%22%2C%22item_custom_color%22%3A%22%23333333%22%2C%22bg_color%22%3A%22dark-opacity-3%22%2C%22bg_custom_color%22%3A%22%23333333%22%7D%5D” secondary_font=”secondary-font” css=”.vc_custom_1600267448907{padding-top: 20px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 20px !important;}”][vc_separator color=”custom” el_width=”90″ animation=”fade-in-up” accent_color=”rgba(255,255,255,0.1)” css=”.vc_custom_1577614452659{margin-top: 20px !important;margin-bottom: 20px !important;padding-top: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}”][pix_badge bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” text_color=”white” bg_color=”light-opacity-1″ style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”” animation=”fade-in-up” text=”اولین بار در تم فارست” css=”.vc_custom_1577418559577{margin-top: 30px !important;margin-bottom: 30px !important;padding-top: 5px !important;padding-right: 9px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 9px !important;}”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner css=”.vc_custom_1577614440336{padding-top: 10px !important;}”][vc_column_inner width=”1/2″ content_align=”text-right”][pix_feature media_type=”duo_icon” title_size=”h6″ title_color=”white” title_bold=”font-weight-bold” title_secondary_font=”secondary-font” content_color=”body-default” pix_duo_icon=”active-call” icon_color=”gray-1″ has_icon_bg=”true” icon_bg_color=”light-opacity-1″ padding_title=”” padding_content=”10px” icon_position=”left” content_align=”right” animation=”fade-in-up” title=”سرعت بارگیری فوق العاده سریع” css=”.vc_custom_1648470251980{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;}” element_id=”1675971287374-4fcd1a58-a0b8″]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است[/pix_feature][pix_feature media_type=”duo_icon” title_size=”h6″ title_color=”white” title_bold=”font-weight-bold” title_secondary_font=”secondary-font” content_color=”body-default” pix_duo_icon=”apple-watch” icon_color=”gray-1″ has_icon_bg=”true” icon_bg_color=”light-opacity-1″ padding_title=”” padding_content=”10px” icon_position=”left” content_align=”right” animation=”fade-in-up” title=”بدون کارت اعتباری مورد نیاز است” css=”.vc_custom_1648470260289{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;}” element_id=”1675971287436-2aa90594-751d”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است[/pix_feature][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″ content_align=”text-right”][pix_feature media_type=”duo_icon” title_size=”h6″ title_color=”white” title_bold=”font-weight-bold” title_secondary_font=”secondary-font” content_color=”body-default” pix_duo_icon=”picture” icon_color=”gray-1″ has_icon_bg=”true” icon_bg_color=”light-opacity-1″ padding_title=”” padding_content=”10px” icon_position=”left” content_align=”right” animation=”fade-in-up” title=”تنظیم کننده تصویر” css=”.vc_custom_1648470232230{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;}” element_id=”1675971287560-0064300e-9422″]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است[/pix_feature][pix_feature media_type=”duo_icon” title_size=”h6″ title_color=”white” title_bold=”font-weight-bold” title_secondary_font=”secondary-font” content_color=”body-default” pix_duo_icon=”done-circle” icon_color=”gray-1″ has_icon_bg=”true” icon_bg_color=”light-opacity-1″ padding_title=”” padding_content=”10px” icon_position=”left” content_align=”right” animation=”fade-in-up” title=”بررسی کیفیت” css=”.vc_custom_1648470240523{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;}” element_id=”1675971287624-aa0b6114-7e8d”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است[/pix_feature][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/pix_content_tab][pix_content_tab title=”طراحی در سطح جهانی” bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” transition=”fade-up” tab_id=”1589503295775-08c97260-51ae”][pix_img align=”text-center” animation=”fade-in-up” style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”” image=”3427″][vc_row_inner css=”.vc_custom_1577614505761{margin-top: 30px !important;}”][vc_column_inner content_align=”text-center”][pix_text size=”text-18″ content_color=”body-default” position=”text-center” animation=”fade-in-up” max_width=”500px” css=”.vc_custom_1577418584217{padding-top: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;}”]قالب ما شامل بسیاری از طرح بندی های جذاب زبانه ها با ویژگی های بسیار قدرتمند است ، شما می توانید در عرض چند دقیقه با طراحی شگفت انگیز و مدرن برگه های عمودی یا افقی ایجاد کنید.[/pix_text][pix_progress_bars items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D9%88%D8%A8%22%2C%22value%22%3A%2250%22%2C%22text_color%22%3A%22white%22%2C%22text_custom_color%22%3A%22%23333333%22%2C%22item_color%22%3A%22gradient-primary%22%2C%22item_custom_color%22%3A%22%23333333%22%2C%22bg_color%22%3A%22dark-opacity-3%22%2C%22bg_custom_color%22%3A%22%23333333%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C%22%2C%22value%22%3A%2285%22%2C%22text_color%22%3A%22white%22%2C%22text_custom_color%22%3A%22%23333333%22%2C%22item_color%22%3A%22gradient-primary%22%2C%22item_custom_color%22%3A%22%23333333%22%2C%22bg_color%22%3A%22dark-opacity-3%22%2C%22bg_custom_color%22%3A%22%23333333%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%D9%88%D8%A8%22%2C%22value%22%3A%2265%22%2C%22text_color%22%3A%22white%22%2C%22text_custom_color%22%3A%22%23333333%22%2C%22item_color%22%3A%22gradient-primary%22%2C%22item_custom_color%22%3A%22%23333333%22%2C%22bg_color%22%3A%22dark-opacity-3%22%2C%22bg_custom_color%22%3A%22%23333333%22%7D%5D” secondary_font=”secondary-font” css=”.vc_custom_1602059353373{padding-top: 20px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 20px !important;}”][vc_separator color=”custom” el_width=”90″ animation=”fade-in-up” accent_color=”rgba(255,255,255,0.1)” css=”.vc_custom_1577614452659{margin-top: 20px !important;margin-bottom: 20px !important;padding-top: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}”][pix_badge bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” text_color=”white” bg_color=”light-opacity-1″ style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”” animation=”fade-in-up” text=”اولین بار در تم فارست” css=”.vc_custom_1577418559577{margin-top: 30px !important;margin-bottom: 30px !important;padding-top: 5px !important;padding-right: 9px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 9px !important;}”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner css=”.vc_custom_1577614440336{padding-top: 10px !important;}”][vc_column_inner width=”1/2″ content_align=”text-right”][pix_feature media_type=”duo_icon” title_size=”h6″ title_color=”white” title_bold=”font-weight-bold” title_secondary_font=”secondary-font” content_color=”body-default” pix_duo_icon=”active-call” icon_color=”gray-1″ has_icon_bg=”true” icon_bg_color=”light-opacity-1″ padding_title=”” padding_content=”10px” icon_position=”left” content_align=”right” animation=”fade-in-up” title=”سرعت بارگیری فوق العاده سریع” css=”.vc_custom_1648470103085{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;}” element_id=”1675971288265-29beab85-bc07″]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است[/pix_feature][pix_feature media_type=”duo_icon” title_size=”h6″ title_color=”white” title_bold=”font-weight-bold” title_secondary_font=”secondary-font” content_color=”body-default” pix_duo_icon=”apple-watch” icon_color=”gray-1″ has_icon_bg=”true” icon_bg_color=”light-opacity-1″ padding_title=”” padding_content=”10px” icon_position=”left” content_align=”right” animation=”fade-in-up” title=”بدون کارت اعتباری مورد نیاز است” css=”.vc_custom_1648470118185{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;}” element_id=”1675971288330-0f87b399-a1da”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است[/pix_feature][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″ content_align=”text-right”][pix_feature media_type=”duo_icon” title_size=”h6″ title_color=”white” title_bold=”font-weight-bold” title_secondary_font=”secondary-font” content_color=”body-default” pix_duo_icon=”picture” icon_color=”gray-1″ has_icon_bg=”true” icon_bg_color=”light-opacity-1″ padding_title=”” padding_content=”10px” icon_position=”left” content_align=”right” animation=”fade-in-up” title=”تنظیم کننده تصویر” css=”.vc_custom_1648470095202{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;}” element_id=”1675971288461-dd99bbf3-5423″]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است[/pix_feature][pix_feature media_type=”duo_icon” title_size=”h6″ title_color=”white” title_bold=”font-weight-bold” title_secondary_font=”secondary-font” content_color=”body-default” pix_duo_icon=”done-circle” icon_color=”gray-1″ has_icon_bg=”true” icon_bg_color=”light-opacity-1″ padding_title=”” padding_content=”10px” icon_position=”left” content_align=”right” animation=”fade-in-up” title=”بررسی کیفیت” css=”.vc_custom_1648470110952{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;}” element_id=”1675971288527-c82c0857-6249″]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است[/pix_feature][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/pix_content_tab][pix_content_tab title=”نصب با 1 کلیک” bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” transition=”fade-up” tab_id=”1589503260859-9cf866fa-8afd”][pix_img align=”text-center” animation=”fade-in-up” style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”” image=”3425″][vc_row_inner css=”.vc_custom_1577614505761{margin-top: 30px !important;}”][vc_column_inner content_align=”text-center”][pix_text size=”text-18″ content_color=”body-default” position=”text-center” animation=”fade-in-up” max_width=”500px” css=”.vc_custom_1577418584217{padding-top: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;}”]قالب ما شامل بسیاری از طرح بندی های جذاب زبانه ها با ویژگی های بسیار قدرتمند است ، شما می توانید در عرض چند دقیقه با طراحی شگفت انگیز و مدرن برگه های عمودی یا افقی ایجاد کنید.[/pix_text][pix_progress_bars items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D9%88%D8%A8%22%2C%22value%22%3A%2250%22%2C%22text_color%22%3A%22white%22%2C%22text_custom_color%22%3A%22%23333333%22%2C%22item_color%22%3A%22gradient-primary%22%2C%22item_custom_color%22%3A%22%23333333%22%2C%22bg_color%22%3A%22dark-opacity-3%22%2C%22bg_custom_color%22%3A%22%23333333%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C%22%2C%22value%22%3A%2285%22%2C%22text_color%22%3A%22white%22%2C%22text_custom_color%22%3A%22%23333333%22%2C%22item_color%22%3A%22gradient-primary%22%2C%22item_custom_color%22%3A%22%23333333%22%2C%22bg_color%22%3A%22dark-opacity-3%22%2C%22bg_custom_color%22%3A%22%23333333%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%D9%88%D8%A8%22%2C%22value%22%3A%2265%22%2C%22text_color%22%3A%22white%22%2C%22text_custom_color%22%3A%22%23333333%22%2C%22item_color%22%3A%22gradient-primary%22%2C%22item_custom_color%22%3A%22%23333333%22%2C%22bg_color%22%3A%22dark-opacity-3%22%2C%22bg_custom_color%22%3A%22%23333333%22%7D%5D” secondary_font=”secondary-font” css=”.vc_custom_1602059406594{padding-top: 20px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 20px !important;}”][vc_separator color=”custom” el_width=”90″ animation=”fade-in-up” accent_color=”rgba(255,255,255,0.1)” css=”.vc_custom_1577614452659{margin-top: 20px !important;margin-bottom: 20px !important;padding-top: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}”][pix_badge bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” text_color=”white” bg_color=”light-opacity-1″ style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”” animation=”fade-in-up” text=”اولین بار در تم فارست” css=”.vc_custom_1577418559577{margin-top: 30px !important;margin-bottom: 30px !important;padding-top: 5px !important;padding-right: 9px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 9px !important;}”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner css=”.vc_custom_1577614440336{padding-top: 10px !important;}”][vc_column_inner width=”1/2″ content_align=”text-right”][pix_feature media_type=”duo_icon” title_size=”h6″ title_color=”white” title_bold=”font-weight-bold” title_secondary_font=”secondary-font” content_color=”body-default” pix_duo_icon=”active-call” icon_color=”gray-1″ has_icon_bg=”true” icon_bg_color=”light-opacity-1″ padding_title=”” padding_content=”10px” icon_position=”left” content_align=”right” animation=”fade-in-up” title=”سرعت بارگیری فوق العاده سریع” css=”.vc_custom_1648470414354{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;}” element_id=”1675971289201-833531f6-ae80″]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است[/pix_feature][pix_feature media_type=”duo_icon” title_size=”h6″ title_color=”white” title_bold=”font-weight-bold” title_secondary_font=”secondary-font” content_color=”body-default” pix_duo_icon=”apple-watch” icon_color=”gray-1″ has_icon_bg=”true” icon_bg_color=”light-opacity-1″ padding_title=”” padding_content=”10px” icon_position=”left” content_align=”right” animation=”fade-in-up” title=”بدون کارت اعتباری مورد نیاز است” css=”.vc_custom_1648470421004{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;}” element_id=”1675971289274-64d82b8c-258a”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است[/pix_feature][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″ content_align=”text-right”][pix_feature media_type=”duo_icon” title_size=”h6″ title_color=”white” title_bold=”font-weight-bold” title_secondary_font=”secondary-font” content_color=”body-default” pix_duo_icon=”picture” icon_color=”gray-1″ has_icon_bg=”true” icon_bg_color=”light-opacity-1″ padding_title=”” padding_content=”10px” icon_position=”left” content_align=”right” animation=”fade-in-up” title=”تنظیم کننده تصویر” css=”.vc_custom_1648470398052{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;}” element_id=”1675971289424-babb5dba-6e82″]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است[/pix_feature][pix_feature media_type=”duo_icon” title_size=”h6″ title_color=”white” title_bold=”font-weight-bold” title_secondary_font=”secondary-font” content_color=”body-default” pix_duo_icon=”done-circle” icon_color=”gray-1″ has_icon_bg=”true” icon_bg_color=”light-opacity-1″ padding_title=”” padding_content=”10px” icon_position=”left” content_align=”right” animation=”fade-in-up” title=”بررسی کیفیت” css=”.vc_custom_1648470407428{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;}” element_id=”1675971289498-0ed97744-929f”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است[/pix_feature][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/pix_content_tab][/pix_vertical_tabs][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_section full_width=”stretch_row” pix_bg_grdient=”bg-gradient-primary” fade_in_opacity=”pix-opacity-2″ pix_over_visibility=”” fade_in_intro=”2750″][vc_row full_width=”stretch_row” pix_particles_check=”” css=”.vc_custom_1588424541312{padding-top: 100px !important;padding-bottom: 100px !important;}”][vc_column width=”7/12″ content_align=”text-right” css=”.vc_custom_1600952549711{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}”][pix_img_carousel items=”%5B%7B%22image%22%3A%2214016%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%2214017%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%2214018%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%2214019%22%7D%5D” rounded_img=”rounded-10″ animation=”fade-in-up” slider_num=”1″ slider_style=”pix-opacity-slider” slider_effect=”pix-circular-left” prevnextbuttons=”” pagedots=”1″ dots_style=”light-dots” freescroll=”” slider_scale=”pix-slider-scale” autoplay=”1″ autoplay_time=”2500″ adaptiveheight=”” righttoleft=”true” slider_wrap=”” visible_y=”pix-overflow-y-visible” visible_overflow=”” style=”3″ hover_effect=”3″ add_hover_effect=”1″ autolay=”1″ autolay_time=”2500″][/vc_column][vc_column width=”5/12″ content_align=”text-right” offset=”vc_col-lg-offset-0″ el_class=”pix-bring-front” css=”.vc_custom_1600952727225{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 20px !important;}”][pix_numbers numbers_style=”numbers-stack” before_secondary_font=”secondary-font” number_secondary_font=”secondary-font” duration=”1000″ after_secondary_font=”secondary-font” content_bold=”” title_color=”white” title_size=”h1″ content_color=”body-default” content_size=”custom” content_position=”text-right” content_econdary_font=”secondary-font” after_econdary_font=”secondary-font” number=”16000″ text_before=”+” content_custom_size=”16px”][/pix_numbers][sliding-text bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” position=”right” size=”h3″ text_color=”white” css=”.vc_custom_1600235796681{padding-top: 10px !important;}” el_id=”1675971289964-1698cfe2-18dd”]مشتریان راضی به محصولات ما اعتماد کردند![/sliding-text][pix_text size=”text-20″ content_color=”light-opacity-7″ position=”text-right” animation=”fade-in-up” max_width=”580px” delay=”200″]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه[/pix_text][pix_img align=”text-right” style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”” image=”571″ height=”40px” css=”.vc_custom_1600236006763{padding-top: 30px !important;}”][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_section full_width=”stretch_row” pix_over_visibility=”” css=”.vc_custom_1593739009564{padding-top: 80px !important;padding-bottom: 80px !important;background-color: #ffffff !important;}”][vc_row full_width=”stretch_row” pix_particles_check=”” css=”.vc_custom_1577117954152{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”][vc_column width=”1/2″ content_align=”text-right” css=”.vc_custom_1600952585614{padding-top: 20px !important;}”][pix_text size=”text-20″ content_color=”body-default” position=”text-right” animation=”fade-in-up” max_width=”540px” delay=”200″]هر هفته سردبیران ما محتوای جدیدی را به وبلاگ ما اضافه می کنند ، شما می توانید موضوعات مفیدی را پیدا کنید ، مخصوص صاحبان لوازم ضروری.[/pix_text][pix_button btn_text=”کارهای ما را بررسی کنید” btn_secondary_font=”secondary-font” btn_style=”underline” btn_color=”gray-4″ btn_text_color=”heading-default” btn_size=”md” btn_effect=”” btn_hover_effect=”” btn_add_hover_effect=”” btn_icon_position=”after” btn_animation=”fade-in-up” btn_link=”#” btn_icon=”pixicon-angle-right” btn_anim_delay=”400″ css=”.vc_custom_1638081779031{margin-right: 0px !important;margin-left: 0px !important;padding-right: 0px !important;padding-left: 0px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/2″ content_align=”text-right”][sliding-text bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” position=”right” size=”h2″ text_color=”gradient-primary” el_id=”1675971290584-774f00e5-a620″]پروژه های خیره کننده خود را به نمایش بگذارید[/sliding-text][/vc_column][/vc_row][vc_row pix_particles_check=”” css=”.vc_custom_1593050424030{padding-top: 40px !important;padding-bottom: 80px !important;}”][vc_column content_align=”text-right”][pix_portfolio count=”6″ filters=”0″ filters_align=”right”][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” pix_particles_check=”” css=”.vc_custom_1595284504715{border-top-width: 2px !important;padding-top: 80px !important;border-top-color: #f8f9fa !important;border-top-style: solid !important;}”][vc_column width=”1/4″][pix_icon media_type=”duo_icon” pix_duo_icon=”smile” icon_color=”gray-5″ has_icon_bg=”true” icon_bg_color=”gray-1″ content_align=”center” style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”” css=”.vc_custom_1587617042626{margin-bottom: 20px !important;}” element_id=”1675971291052-7ca33c16-9d68″][pix_numbers numbers_style=”numbers-stack” before_secondary_font=”secondary-font” number_secondary_font=”secondary-font” duration=”2000″ after_secondary_font=”secondary-font” content_secondary_font=”secondary-font” title_color=”heading-default” title_size=”h2″ content_color=”body-default” content_position=”text-center” content_econdary_font=”secondary-font” after_econdary_font=”secondary-font” number=”15″ text_before=”+” text_after=”K” css=”.vc_custom_1600236207172{padding-bottom: 20px !important;}”]مشتریان راضی[/pix_numbers][/vc_column][vc_column width=”1/4″][pix_icon media_type=”duo_icon” pix_duo_icon=”layout-arrange” icon_color=”gray-5″ has_icon_bg=”true” icon_bg_color=”gray-1″ content_align=”center” style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”” css=”.vc_custom_1587617078731{margin-bottom: 20px !important;}” element_id=”1675971291301-a233cb8c-a2dd”][pix_numbers numbers_style=”numbers-stack” before_secondary_font=”secondary-font” number_secondary_font=”secondary-font” duration=”2000″ after_secondary_font=”secondary-font” content_secondary_font=”secondary-font” title_color=”heading-default” title_size=”h2″ content_color=”body-default” content_position=”text-center” content_econdary_font=”secondary-font” after_econdary_font=”secondary-font” number=”30″ text_before=”+” css=”.vc_custom_1600236185188{padding-bottom: 20px !important;}”]نسخه های نمایشی کامل[/pix_numbers][/vc_column][vc_column width=”1/4″][pix_icon media_type=”duo_icon” pix_duo_icon=”coffee-1″ icon_color=”gray-5″ has_icon_bg=”true” icon_bg_color=”gray-1″ content_align=”center” style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”” css=”.vc_custom_1587617120395{margin-bottom: 20px !important;}” element_id=”1675971291546-a8134508-ff75″][pix_numbers numbers_style=”numbers-stack” before_secondary_font=”secondary-font” number_secondary_font=”secondary-font” duration=”2000″ after_secondary_font=”secondary-font” content_secondary_font=”secondary-font” title_color=”heading-default” title_size=”h2″ content_color=”body-default” content_position=”text-center” content_econdary_font=”secondary-font” after_econdary_font=”secondary-font” number=”5000″ text_before=”+” css=”.vc_custom_1600236167277{padding-bottom: 20px !important;}”]ساعات کاری[/pix_numbers][/vc_column][vc_column width=”1/4″][pix_icon media_type=”duo_icon” pix_duo_icon=”layers” icon_color=”gray-5″ has_icon_bg=”true” icon_bg_color=”gray-1″ content_align=”center” style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”” css=”.vc_custom_1587617164962{margin-bottom: 20px !important;}” element_id=”1675971291794-3df76242-1f48″][pix_numbers numbers_style=”numbers-stack” before_secondary_font=”secondary-font” number_secondary_font=”secondary-font” duration=”2000″ after_secondary_font=”secondary-font” content_secondary_font=”secondary-font” title_color=”heading-default” title_size=”h2″ content_color=”body-default” content_position=”text-center” content_econdary_font=”secondary-font” after_econdary_font=”secondary-font” number=”300″ text_before=”+” css=”.vc_custom_1600236144718{padding-bottom: 20px !important;}”]الگوهای پیکس فورت[/pix_numbers][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_section full_width=”stretch_row” pix_over_visibility=”” top_divider_select=”dynamic” top_moving_divider_color=”%5B%7B%22d_gradient%22%3A%221%22%2C%22d_color_1%22%3A%22%238209ed%22%2C%22d_color_2%22%3A%22%2312e58d%22%7D%2C%7B%22d_gradient%22%3A%221%22%2C%22d_color_1%22%3A%22%23ff3067%22%2C%22d_color_2%22%3A%22rgba(39%2C145%2C244%2C0.56)%22%7D%2C%7B%22d_gradient%22%3A%22%22%2C%22d_color_1%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22d_color_2%22%3A%22%23f8f9fa%22%7D%5D” t_flip_h=”true” pix_visibility=”1″ css=”.vc_custom_1594083395644{padding-top: 120px !important;padding-bottom: 80px !important;background-color: #212529 !important;}” t_custom_height=”100px”][vc_row full_width=”stretch_row” pix_particles_check=”” pix_visibility=”1″][vc_column content_align=”text-center” offset=”vc_col-lg-offset-1 vc_col-lg-10″][pix_badge bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” rounded=”badge-pill” text_color=”white” bg_color=”dark-opacity-8″ text_size=”h5″ style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”” animation=”fade-in-up” padding=”” text=”امکانات نامحدود” css=”.vc_custom_1600236228353{padding-top: 12px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 12px !important;padding-left: 20px !important;}”][sliding-text bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” position=”center” size=”h2″ text_color=”white” css=”.vc_custom_1600236244411{padding-top: 30px !important;}” el_id=”1675971292249-a2cb5212-6a41″]برای نمایش محتوا جداول قیمت گذاری خیره کننده و منحصر به فرد ایجاد کنید![/sliding-text][pix_text size=”text-18″ content_color=”body-default” position=”text-center” animation=”fade-in-up” delay=”200″ css=”.vc_custom_1600236263923{padding-top: 10px !important;padding-bottom: 20px !important;}”]با استفاده از جداول قیمت گذاری ، ترکیبی از محتوای عالی بسازید[/pix_text][/vc_column][/vc_row][vc_row pix_particles_check=”” css=”.vc_custom_1587612532783{padding-top: 40px !important;padding-bottom: 40px !important;}”][vc_column width=”1/3″ content_align=”text-right”][pix_pricing table_style=”top-box” box_color=”light-opacity-1″ animation=”fade-in-up” style=”2″ hover_effect=”2″ add_hover_effect=”4″ bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” text_color=”white” bg_color=”dark-opacity-3″ price_bold=”font-weight-bold” price_color=”white” subtitle_bold=”font-weight-bold” subtitle_secondary_font=”secondary-font” subtitle_color=”white” content_color=”light-opacity-5″ icon_color=”white” features=”%5B%7B%22text%22%3A%22%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22thunder-move%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22layers%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B3%20%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22cart-3%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%2024%2F7%20%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22chat-4%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22router-1%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%AF%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22code%22%7D%5D” flist_bold=”font-weight-bold” btn_text=”خرید قالب” btn_color=”light-opacity-1″ btn_text_color=”white” btn_size=”md” btn_effect=”3″ btn_hover_effect=”3″ btn_add_hover_effect=”1″ btn_icon_animation=”yes” btn_full=”true” btn_animation=”fade-in-up” css=”.vc_custom_1675971320047{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}” price=”تومان” currency=”99″ period=”/ ماهانه” subtitle=”برای شرکت ها” btn_anim_delay=”400″ title=”محبوبترین” btn_link=”https://pikaweb.ir/product/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1%D9%87-essentials/” btn_icon=”pixicon-bag-2″ badge_css=”.vc_custom_1675971320026{background-color: dark-opacity-3 !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ content_align=”text-right”][pix_pricing table_style=”top-box” box_color=”gradient-primary” animation=”fade-in-up” style=”2″ hover_effect=”2″ add_hover_effect=”4″ bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” text_color=”white” bg_color=”dark-opacity-3″ price_bold=”font-weight-bold” price_color=”white” subtitle_bold=”font-weight-bold” subtitle_secondary_font=”secondary-font” subtitle_color=”white” content_color=”light-opacity-5″ icon_color=”white” features=”%5B%7B%22text%22%3A%22%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22thunder-move%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22layers%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B3%20%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22cart-3%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%2024%2F7%20%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22chat-4%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22chart-pie%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8B%20%D8%A7%D9%85%D9%86%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22lock-circle%22%7D%5D” flist_bold=”font-weight-bold” btn_text=”خرید قالب” btn_color=”light-opacity-1″ btn_text_color=”white” btn_size=”md” btn_effect=”3″ btn_hover_effect=”3″ btn_add_hover_effect=”1″ btn_icon_animation=”yes” btn_full=”true” btn_animation=”fade-in-up” price=”تومان” currency=”49″ period=”/ ماهانه” subtitle=”برای فریلنسرها” btn_anim_delay=”400″ title=”توصیه شده” btn_link=”https://pikaweb.ir/product/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1%D9%87-essentials/” btn_icon=”pixicon-bag-2″ css=”.vc_custom_1675971311823{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}” badge_css=”.vc_custom_1675971311802{background-color: dark-opacity-3 !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ content_align=”text-right” css=”.vc_custom_1600949500158{padding-top: 80px !important;padding-bottom: 40px !important;}”][pix_icon media_type=”duo_icon” pix_duo_icon=”money” icon_color=”gradient-primary” has_icon_bg=”true” icon_bg_color=”gradient-primary-light” icon_size=”48″ content_align=”right” style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”” animation=”fade-in-up” css=”.vc_custom_1600236287651{margin-bottom: 20px !important;}” element_id=”1675971292996-726767c3-a1d5″][sliding-text bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” position=”right” size=”h3″ text_color=”white” el_id=”1675971293091-76b30161-3d3f”]با این قالب ساخت وب سایت های خیره کننده را شروع کنید[/sliding-text][pix_text size=”text-18″ content_color=”light-opacity-5″ position=”text-right” animation=”fade-in-up” delay=”200″ css=”.vc_custom_1600236353367{padding-top: 10px !important;padding-bottom: 20px !important;}”]در عرض چند دقیقه جداول قیمت گذاری پیشرفته و زیبایی ایجاد کنید ، بدون کد و هیچ تجربه ای لازم است![/pix_text][pix_img align=”text-right” style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”” image=”571″ width=”145px”][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_section full_width=”stretch_row” pix_over_visibility=”” bottom_divider_select=”8″ b_has_animation=”true” b_1_animation=”slide-in-up” b_2_is_gradient=”true” b_2_color=”rgba(233,236,239,0.61)” b_2_animation=”slide-in-up” b_3_is_gradient=”true” b_3_color=”#ffffff” b_3_color_2=”rgba(206,212,218,0.1)” b_3_animation=”slide-in-up” css=”.vc_custom_1594578723153{margin-bottom: 1px !important;padding-top: 80px !important;padding-bottom: 80px !important;}” b_2_delay=”150″ b_3_delay=”300″][vc_row full_width=”stretch_row” content_placement=”top” pix_particles_check=”” css=”.vc_custom_1588302838196{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 30px !important;background-color: #f8f9fa !important;}”][vc_column width=”1/2″][animated-heading words=”%5B%7B%22word%22%3A%22%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%22%2C%22has_color%22%3A%22true%22%2C%22word_color%22%3A%22gradient-primary%22%2C%22word_custom_color%22%3A%22%23333333%22%7D%2C%7B%22word%22%3A%22%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%22%2C%22has_color%22%3A%22true%22%2C%22word_color%22%3A%22gradient-primary%22%2C%22word_custom_color%22%3A%22%23333333%22%7D%2C%7B%22word%22%3A%22%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%87%D8%A7%22%2C%22has_color%22%3A%22true%22%2C%22word_color%22%3A%22gradient-primary%22%2C%22word_custom_color%22%3A%22%23333333%22%7D%5D” space_after=”space_after” br_after=”space_after” size=”h2″ title_color=”gradient-primary” position=”right” animation=”fade-in-up” secondary_font=”secondary-font” title=”قالب” text_after=”منحصراً برای شما!”][/vc_column][vc_column width=”1/2″ content_align=”text-right” css=”.vc_custom_1603285172107{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;}”][pix_text size=”text-20″ content_color=”body-default” position=”text-right” animation=”fade-in-up” max_width=”640px” delay=”200″]هر هفته سردبیران ما محتوای جدیدی را به وبلاگ ما اضافه می کنند ، شما می توانید موضوعات مفیدی را پیدا کنید ، مخصوص صاحبان لوازم ضروری.[/pix_text][pix_button btn_text=”وبلاگ ما را بررسی کنید” btn_secondary_font=”secondary-font” btn_style=”underline” btn_color=”gray-4″ btn_text_color=”heading-default” btn_size=”md” btn_effect=”” btn_hover_effect=”” btn_add_hover_effect=”” btn_icon_position=”after” btn_animation=”fade-in-up” btn_link=”http://demo1.gostaranweb.com/Essentials/Original/blog/” btn_icon=”pixicon-angle-right” btn_anim_delay=”400″ css=”.vc_custom_1638081800654{margin-right: 0px !important;margin-left: 0px !important;padding-right: 0px !important;padding-left: 0px !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” pix_particles_check=””][vc_column content_align=”text-right”][pix_blog_slider count=”6″ blog_size=”md” blog_style_box=”1″ style=”6″ hover_effect=”5″ add_hover_effect=”7″ bottom_divider_select=”17″ slider_num=”3″ slider_style=”pix-style-standard” slider_effect=”pix-circular-slider” prevnextbuttons=”1″ pagedots=”1″ freescroll=”” slider_scale=”” autoplay=”” adaptiveheight=”true” righttoleft=”true” slider_wrap=”true” visible_y=”pix-overflow-y-visible” visible_overflow=”pix-overflow-all-visible” item_box=”0″ blog_slider_overflow=”true” autolay=”1″ autolay_time=”2500″ pagination=”Yes” css=”.vc_custom_1600322951205{padding-bottom: 20px !important;}”][/vc_column][/vc_row][/vc_section]